Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Hur går asbestsanering till?

Vi här på Miramix arbetar på Arbetsmiljöverkets direktiv och de har ett antal bestämda regler för hur asbestsanering ska utföras för att minska riskerna så mycket som möjligt.

 

Asbestsanering - Hur går det till?

I korthet följs nedan steg vid sanering av asbest
- Ev utförs asbesttest för att säkerställa förekomst
- Anmälan om Abestsanering för tillstånd.
- Själva asbestsaneringen med avspärrningar och säkerhetsåtgärder.
- Rätt hantering av asbestavfall med emballering och deponering.

Några kommentarer kring hur en Asbestsanering utförs
Innan en asbestsanering som utförs på ett yrkesmässigt vis kan sätta igång så spärras området av och man sätter även upp säkerhetsslussar. Rummet där rivningen genomförs ska ventileras och ha undertryck jämfört med omgivningen, detta gör att om det blir ett läckage så kommer luft att läcka in från omgivningen istället för att läcka ut från rivningsområdet

De arbetare som utför själva asbestsaneringen måste använda speciella masker med så kallade P3-filter för att skydda sig så gott som möjligt mot asbestfibrerna, de måste även bära speciella skyddskläder. Om en dammsugare behöver användas för att göra sig av med asbestfibrer från marken så används en dammsugare med ett filter som är speciellt framtaget för att genomföra det arbetet.

Avfall som innehåller asbest eller asbesthaltiga material måste även märkas med varningstext som tydligt varnar för asbest och information angående detta för att se till att de som hanterar avfallet är väl medvetna om vad förpackningen innehåller.