Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Eternitsanering kräver försiktighet

2019-01-28
Eternit är ett ämne som längre tillbaka användes i många olika typer av material på grund av de positiva egenskaper som eterniten har.

Eternit hittas bland annat i tak och fasader.

En är eternitsanering är ett arbete som kräver särskild försiktighet. Läs gärna mer även här

Eternit i tak och väggar

Eternit är ett ämne som består av asbest och cement. Asbesthaltigt material användes mycket längre tillbaka eftersom ämnet har fördelar som att det exempelvis isolerar bra och håller länge. Eternit har använts i bland annat material till tak och väggar, som eternitplattor till fasader.

När det material som innehåller eternit är helt finns det inga risker, men när materialet går sönder kan asbestfibrer komma ned i lungorna och innebära hälsorisker. Att hantera eternit kräver därför rätt typ av kunskaper för att riskerna ska minimeras.

Om man har exempelvis väggar och tak med eternit som är hela är ett alternativ att placera det nya materialet utanpå det gamla. Om materialet är söndrigt eller om man ska ta bort det helt är det dock viktigt att tänka på säkerheten. Om man som privatperson inte vet hur en eternitsanering ska gå till på ett sätt som minskar riskerna kan det vara bra att ta hjälp av ett företag.