Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Asbestanalys

2021-12-15
Har du en fastighet som är byggd mellan 50–70 talet och funderar på att börja renovera?

Då finns det en stor risk att husets byggnadsmaterial innehåller asbest. Innan ett renoveringsprojekt brukar vi alltid rekommendera att man först utför en så kallad asbestanalys. Detta är för att man ska få en djupare inblick på hur byggnadsmaterialet är i byggnaden. Att hantera asbest är farligt och det är välkänt. Andas man in en stor mängd asbesthaltigt damm kan man bli allvarligt sjuk och i vissa fall kan man till och med drabbas av cancer. Sjukdomarna som man drabbas av i samband med asbest uppträder inte förrän 20 till 40 år. 

 

Var finns asbest? 

Asbestanalys är en mycket vanlig metod som används dagligen i Sverige. Asbestfibrerna är ofta några tiondels millimeter långa. Ämnet är farligt att andas in och fastnar oftast i lungorna som sedan kan transporteras vidare till lungsäck och bukhinna där de samlas. Asbest är ett material som användes mycket förr i tiden till brandskydd i taket eller i garaget, pannrum och på väggen. 

 

Asbest negativa påverkan 

Fibrerna i asbest kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som tidigare nämnt. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en sällsynt och mycket allvarlig form av cancer orsakad av asbestexponering. Under de senaste tio åren har 70–100 personer årligen anmält asbestrelaterad arbetssjukdom. Asbest kan ge upphov till flera sjukdomar och allt detta orsakas av inandning av asbestfibrer. Däremot går det att förhindra och förebygga problemet genom att tillämpa asbestanalys tidigt, innan ett renoveringsprojekt påbörjas. 

 

Hur fungerar en analys av asbest? 

För att en asbestanalys ska kunna vara representativa bör proverna vara ca fem centimeter. Om provet är i pulverform ska det vara ca 2–3 matskedar. Proverna ska vara i plastpåse eller i en tättslutande spännrem. Varje materialprov bör ligga i var sin egen påse så att de inte blandas ihop med varandra. 

 

Boka in en tid för asbestanalys 

Om du känner dig osäker kring byggnadsmaterialet och om det innehåller asbest eller inte, bör du göra en asbestanalys på materialet och skicka det till ett laboratorium för asbestanalys.  För att på så sätt kan asbesten tas hand om på rätt sätt så att onödiga risker undviks. Har du misstankar om asbest i ditt hem? Tveka inte och hör av er till oss så berättar vi närmare på hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig att undvika asbest och dess negativa hälsorisker.