Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vad kostar asbestsanering?

Självklart frågar alltid våra kunder vad det kostar att sanera asbest och vi förstår att det ibland kan kännas som en dyr och tråkig kostnad. Att betala för att sanera och ta bort asbest känns ju tråkigt eftersom det inte borde ha använts som byggnadsmaterial från början.

Vad påverkar priset / kostnaden för Asbestsanering?

Det är flera faktorer som gör att en asbestsanering medför en del kostnader. T.ex har Arbetsmiljöverket bestämda regler för hur man får sanera asbest. Det krävs i de flesta fall en inledande asbestanalys. Innan uppstart spärras området av och eventuellt sätts säkerhetsslussar upp med undertryck i lokalen som hindrar spridning. De som utför asbestsanering använder speciella skyddskläder och masker med kvalificerade andningsfilter. Man använder speciell utrustning och dammsugare som klarar kraven, en vanlig dammsugare släpper igenom asbestfibrerna och de skulle i så fall finnas kvar i miljön.

Kontakta oss så ger vi fast pris på sanering av asbest!

Som du förstår är det svårt att sätta upp en pristariff för denna sorts tjänster där man bara läser av ett antal kvadratmeter som ska saneras eller liknande. Vi behöver komma ut och se hur det ser ut i din fastighet.

Det vi kan garantera dig är att vi med många års erfarenhet kan hålla låga priser och kan garantera en absolut asbestfri miljö när vi är klara med asbestsaneringen!