Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Var finns asbest?

 

Asbest är i grund och botten ett samlingsnamn för hela sex olika mineraler med silikatuppbyggnad. Asbest har egenskaper som tex hög isolereffekt, goda brandskyddand, god mekanisk hållfasthet, egenskaper, och hög kemisk beständighet.

Problemet med asbest är att materialet består av fibrer och om man andas in asbest under längre perioder så kan det leda till att dina lungor tar skada.

Vad är Eternit

Eternitplattan består av en massa som i sin tur består av tio procent asbest i vatten och 90 procent cement. Den fick sitt namn från det latinska ordet aeternitas som betyder evighet. Eternit som är en cementbaseras asbestprodukt finns i ett antal äldre fastigheter i olika former, bland annat som eternittak och eternitplattor. Eternit slutade att användas helt och hållet år 1982.

 

Asbestfibrer är mycket värmebeständiga och starka och användes under många år i:

 • Termiskt isoleringsmaterial,
 • Brandsäker textil, papper och kartong
 • Kopplings och bromsbelägg
 • Asbestcementprodukter
 • Elektriskt isoleringsmaterial
 • Personlig skyddsutrustning

Användning av asbest totalförbjöds 1982. Hantering av asbest sker från detta år i stort sett endast i samband med till exempel rivningsarbeten. Denna hantering är starkt reglerad av Arbetsmiljöverket. För att undersöka om asbest förekommer i ett materialprov använder man ljusmikroskopi. Asbestens utseende och ljusbrytning används för att skilja den från andra fibrer och för att identifiera asbestsorten i provet. Asbest i dammoch luftprover undersöks med svepelektronmikroskopi.

Europeisk lagstiftning om asbest
Det finns en stor mängd lagstiftning om asbest, lagstiftning som införlivats i nationell lag. Medlemsstaterna kan också ha sina egna ytterligare lagstadgade krav, så kontrollera alltid med relevant tillsynsmyndighet.

I den europeiska lagstiftningen har man försökt förbjuda användning av asbest och fastställa strikta normer för skydd av arbetare vid möjlig exponering.

var finns asbets

Var kan finnas asbest?

 • Isoleringsskivor i väggen
 • Texturerad beläggning och färg
 • Klinkers
 • Linoleummattor
 • Som värmeisolering på pannor
 • Som isolering på stålprofiler
 • Ventilationskanaler
 • Tak
 • Takpannor
 • Dörrar
 • Elinstallationer
 • Som värmeisolering kring rör,
 • värmare och pannor
 • Takpannor
 • Byggnadsfasader, inklusive regnvattenkanaler, smygtak och
 • isolering
 • Vatten och avloppsrör
 • Ventiler, flänsar och packningar kan också innehålla asbest
 • Toalettcisterner, fönsteralkover, asbestpappersfoder
 • Oljelampor kan innhålla asbest
 • Fog till kakel kan innhålla asbest
 • Lim till golvmattor och golvplattor  kan innhålla

 

 

ASBEST & HÄLSA

Hälsorisker med asbest
Asbestfibrer är hälsofarligt och cancerframkallande.   [Läs mera]

HANTERING AV ASBEST

Säker sanering av asbest
Privatpersoner får hantera asbest på sitt eget hus.   [Läs mera]

VI KAN HJÄLPA DIG

Behöver du hjälp med asbestsanering
Som asbestsaneringsföretag kan vi hjälpa dig med asbestsanering   [Läs mera]