Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Varför är asbest farligt?

Asbest är en grupp mineraler som fortfarande bryts i stor utsträckning i gruvor i bland annat Ryssland och Kanada men finns också i berggrunden på vissa platser i Sverige, främst i fjällkedjan.

Många människor dör i Sverige varje år av asbestsjukdomar trots att asbest totalförbjöds 1982. Asbest kan fortfarande finnas kvar i en del äldre konstruktioner och man kan exponeras, främst i samband med rivning och sanering.

Asbestfibrer anses farligare för hälsan än andra fibrer, eftersom mineralen är nålformade och kan ta sig djupt ner i lungorna. Tunna asbestfibrer som andas in kan fastna i lungvävnaderna. Asbest löses inte upp utan ligger kvar och irriterar. Så småningom kan förändringar i lungan uppträda.

Asbest-halsofarligt

Sjukdomar som kan förkomma vid asbestexponering:

  • Asbestospleura plack
  • Lungcancer
  • Mesotheliom

Alla sorters asbest är farliga och cancerframkallande, bara i olika stor utsträckning. Risken ökar med dosen. Det kan ta 30 år innan sjukdomen bryter ut, vilket kan förklara varför dödskurvan fortfarande 33 år efter totalförbudet inte säkert har dippat.

Den tidigast kända asbestsjukdomen är asbestos. Lungvävnaden omvandlas till ärrvävnad, med sämre syreupptagningsförmåga som följd. Det finnas en större risk för lungcancer hos dem som har asbestos.

Det finns ingen känd säker exponeringsgräns för asbest. Mer man exponeras desto större blir risken för att en asbestrelaterad sjukdom skall utveckla.

Lungsäckscancer är obotlig och leder till döden inom några månader. Rörmokare och isolerare var några yrken som drabbades av asbestos, asbestdammlunga och lungcancer samt mesoteliom, en annan tumörsjukdom.

Hälsoundersökning
För dem som skall arbeta med asbestarbete, t ex asbestsanering, finns krav på hälsoundersökning med utbildning och bland annat användning av adekvat skyddsutrustning.

Hälsoundersökningarna syftar främst till att upptäcka personer med nedsatt lungfunktion och personer med lungsjukdomar som kan riskera att försämras eller som gör det svårt att använda adekvat skyddsutrustning.

VAR FINNS ASBEST?

Var finns asbest
Asbest förekommer i olika material som långa, delbara fibrer.   [Läs mera]

HANTERING AV ASBEST

Säker sanering av asbest
Privatpersoner får hantera asbest på sitt eget hus.   [Läs mera]

VI KAN HJÄLPA DIG

Behöver du hjälp med asbestsanering
Som asbestsaneringsföretag kan vi hjälpa dig med asbestsanering   [Läs mera]