Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Om du behöver Hjälp med Asbestsanering

Det finns ett EU direktiv som styr hur man får hantera asbest i Europa. I Sverige är det införlivat i AFS 2006:1 om asbest. Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar ha fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Det finns krav på speciell utbildning för dem som arbetar med asbestsanering, hanterar eller river asbesthaltigt material samt för deras arbetsledare.

Om ska man hitta en leverantör som kan hjälpa till att sanera asbest vid t.ex badrums och golvrenoveringar, eller rörsaneringar och liknande anlita ett företag som känner till de risker, regler, tillstånd och rekommendationer som gäller vid arbete med asbestsanering och kan garantera ett korrekt arbete.

Tillstånd och utbildning krävs för att arbeta med asbest
Asbest är totalförbjudet sedan 1982. Ändå är asbest fortfarande en mycket allvarlig hälsorisk i byggbranschen. Inte minst nu när stora delar av bostadsbeståndet som byggdes under 60 till 70 talen ska renoveras och byggas om blir asbestfrågan åter aktuell. I många av dessa flerfamiljshus och småhus finns det asbest.

Man räknar med att det är över 800 000 lägenheter och uppemot en halv miljon småhus som på ett eller annat sätt har byggmaterial som innehåller asbest, med risk för dem som arbetar i byggbranschen med asbestsanering.

Asbetssanering-hjälp

Yrkesgrupper som riskerar att utsättas för asbest:

  • VVS-installatörer
  • Elektriker 
  • Snickare
  • Golvläggare
  • Takläggare
  • Städpersonal 

Reglerna för arbete med asbest är entydiga. De gäller varje verksamhet där det finns risk för att man kan utsättas för asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som ska arbeta med asbestsanering genomgått utbildning på området.

Den som river asbest eller asbesthaltigt material utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar sanktionsavgift på 50 000 kronor. Under de senaste åren har uppemot tio företag döms att betala sanktionsavgift.

VAR FINNS ASBEST?

Var finns asbest
Asbest förekommer i olika material som långa, delbara fibrer.   [Läs mera]

ASBEST & HÄLSA

Hälsorisker med asbest
Asbestfibrer är hälsofarligt och cancerframkallande.   [Läs mera]

HANTERING AV ASBEST

Säker sanering av asbest
Privatpersoner får hantera asbest på sitt eget hus.   [Läs mera]