Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.


Hantering & Rivning av eternit vid renovering

 Asbets

Eternit är produktnamnet för asbestcement som bland annat har använts som väggbeklädnad till hus och som takpannor. Materialet är brandtåligt och dessutom håller det för väder och vind och ställer minimala krav på underhåll. Därför var det länge ett omtyckt byggnadsmaterial. På 1970-talet kom det dock fram att asbest är mycket skadligt, det anses kunna orsaka svåra lungbesvär om det kommer in i luftvägarna.
 
För och emot eternit
Det var inte minst skandalen kring eternitfabriken i Lomma, där ett flertal arbetare insjuknade i cancer och till och med dog, som fick folk och företag att börja rata eternit. Men idag upplever eterniten ett uppsving i popularitet. Materialet har fått ett kulturhistoriskt värde, eftersom det inte har använts som byggnadsmaterial i bostadshus på 40 år. Eternit ställer minimala krav på underhåll, och blev speciellt efter andra världskriget så populärt att det blivit representativt för byggnadskonsten på 40- och 50-talen. Därför anser många kulturhistoriker att eternithus borde få finnas kvar.
 
Eternitsanering - Att ta bort eternit
Eternit anses inte vara farligt om man inte hanterar det, så man kan utan problem bo kvar i ett hus där det finns eternit i till exempel väggar och/eller tak. Många vill ändå vara på säkra sidan och byta ut eterniten mot ett modernt och säkert material. Det finns två alternativ om man vill åtgärda eterniten i sitt hus. Man kan antingen ta bort materialet helt och hållet, eller kapsla in det, det vill säga låta det ligga kvar och täcka det med nytt material. Om du väljer att ta bort eterniten är det viktigaste att undvika att materialet går sönder och börjar damma – det är då som asbestfibrerna kan komma in i luftvägarna. Håll materialet så helt som möjligt och sätt genast in det i plastpåsar som du tillsluter. Eternit kan deponeras mot en avgift på särskilda avfallsanläggningar, som tar emot asbesthaltigt material.