Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vi kan hjälpa dig med Asbestsanering

Eftersom asbest är så farligt krävs utbildning och certifiering för att arbeta med sanering av asbest. Vi har dessa certifieringar och jobbar med Asbestsanering i hela Storstockholm.

 

Asbestsanering

Våra tjänster- asbets

Bra att veta

Det tidiga förbudet mot att använda asbest gjorde Sverige till ett föregångsland i kampen mot asbest. Men trots det dör sedan början av 1990-talet årligen över 100 arbetare i mesotheliom, obotlig lugnsäckscancer, som enbart orsakas av asbest. Under åren 1996- 2005 var 20 arbetare mellan 20 och 30 år när de insjuknade i mesotheliom.

Den 15 april 2006 skärpte Arbetsmiljöverket(AFS 2006:1) kraven på utbildning, tillstånd, inventering och skydd vid rivning av asbest.

Enligt de nya reglerna ska bland annat en sanktionsavgift på 50 000 kronor betalas om asbest rivs utan tillstånd. Asbesthaltigt material måste inventeras och både arbetare och arbetsledare ska utbildas.

Vi hjälper dig med både inventering, rivningsplan och genomförande!

Var särskilt uppmärksam på Asbest inom dessa byggnadsdelar:

  • Eternitplattor
  • Ventilationsrör
  • Vattenrör
  • Pannrum
  • Husfasad
  • Dörrar
  • Golvmattor
  • Bromsar
  • Tätningsband

Vi är ett asbestsaneringsföretag och kan utföra en analys där man misstänker att asbest förekommer, därefter lämna vi en offert med bedömning av kostnaden för sanering.

 

VAR FINNS ASBEST?

Var finns asbest
Asbest förekommer i olika material som långa, delbara fibrer.   [Läs mera]

ASBEST & HÄLSA

Hälsorisker med asbest
Asbestfibrer är hälsofarligt och cancerframkallande.   [Läs mera]

HANTERING AV ASBEST

Säker sanering av asbest
Privatpersoner får hantera asbest på sitt eget hus.   [Läs mera]