Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Inventering av asbest

2021-11-15
Kunskapen om var asbest kan finnas är ofta bristfällig.

Vid en asbestinventering kontrollerar man förekomsten av asbest genom besiktningar och eventuella provtagningar. Asbest är ett ämne som har blivit förbjudet att använda sedan en lång tid tillbaka, däremot finns ämnet fortfarande kvar på gamla byggnadsmaterial. Asbest kan oftast hittas i gamla byggnader och fasader som är byggda eller renoverade mellan 50- och 70-talet. Om man exempelvis har planer för att riva är det därför extra viktigt att kontrollera om materialet innehåller asbest eller inte. Vid minsta misstanke av asbest bör man alltid kontakta professionella företag för att utföra en asbestinventering. Ta därför hjälp av oss som kan om asbestinventering så slipper inventeringen göras om flera gånger. 

Var finns asbest 


Asbestinventering sker dagligen i Sverige och det hittas dagligen asbestfibrer i isoleringar, behållare, rör och ventilationskanaler. Förr använde man till och med asbest som brandskydd i taket till exempel garage, pannrum och på väggen bakom en el central. 

 

Hälsorisker 


För dig som fastighetsägare är det extra viktigt att informera hyresgästerna, köpare och andra intressenter om fastigheten. För att de ska få bättre koll på hur skicket är på fastigheten. När man river en äldre byggnad frigörs det damm. Dammet som finns i luften är hälsofarligt och det kan leda till lungcancer. 

 

Säkerhet vid asbestinventering 


Vid asbestinventering är det viktigt att utföra processen på rätt sätt. Exempelvis ska proverna ha ett visst mått för att de ska kunna vara representativa. Sedan är det också viktigt att bevara proverna i ett tättslutande material som exempelvis plastpåse. Dessutom ska varje prov ligga i varsin påse för att det inte ska vara vilseledande.  

 

Asbestinventering i Stockholm  


Om ni behöver hjälp med asbestinventering kan ni kontakta oss. Vi har den erfarenheten och noggrannheten som krävs för att kunna utföra en asbestinventering. Vi utför alltid vårt jobb enligt Arbetsmiljöverkets direktiv med rätta utrustningar och certifikat.