0 => Okänt fel: "Division by zero" på raden 30 i filen /var/www/vhosts/sanering-asbest.se/platform/core/clPaginationBase.php Kontroll av asbest vid badrumsrenovering

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontroll av asbest vid badrumsrenovering

2022-06-15
Är ditt badrum byggt för 1982? Då skall du vara uppmärksam och göra en asbestkontroll innan renoveringen startar.

Asbest var ett vanligt förkommande i byggmaterial under 1920 - 1982 då asbest sedan totalförbjöds. Asbest användes som byggmaterial på grund av materialets fantastiska egenskaper som skydd mot värme, ljudisolerande och dess höga hållfasthet. Det ingen visste då var att när asbest t.ex under rivning vid badrumsrenoveringar luckrades upp, frigjordes små fibrer som är hälsofarligt och kan leda till en rad lungsjukdomar hos oss människor. 

Asbest är svårt att se med blotta ögat och ett asbestprov behöver tas och skickas in på asbestanalys för att kunna utesluta risken att stöta på asbest under renoveringen. Men allt för många renoverar sina badrum själva och har inte direkt koll på var asbest kan förekomma. 

Innan man startar en badrumsrenovering är det en god ide att kontakta ett professionellt företag som arbetar med renoveringar och som har goda kunskaper om asbest. Vi hjälper våra kunder med asbestsanering i Stockholm.

Under en badrumsrenovering kan man stöta på asbest i nedanstående material. Dock bör man ta i beaktning att asbest kan förekomma även i andra delar av badrummet:

- mattlim och plastmattor

- kakelfix och fog

- våtrumstapet

- skivmaterial i tak och på vägg

- klinkerfix och fog

- i fogmassa bland vatten och avlopp

- golvmassa och flytspackel

 

Måste man ta bort asbest?

Om man mot förmodan upptäcker asbest i sitt hem finns ingen lag som säger att man måste ta bort det. Så länge materialet är helt och inte i dåligt skick finns ingen risk för att fibrerna sprider sig. Men vid en badrumsrenovering som påverkar materialet och risk för att fibrer frigörs skall asbesten tas bort och tas om hand på ett säkert sätt. 

För oss företag som arbetar med asbestsanering i Stockholm finns krav på att man ska vara utbildad samt följa de regler och föreskrifter som finns hos Arbetsmiljöverket. 

För privatpersoner finns inga likande krav, men materialet måste tas om hand så att det inte sprids vidare till omgivningen. Området där arbetet utförs skall spärras av och säkerhetsutrustning skall användas. Föremål med asbest skall förvaras i plastpåsar med säker förslutning och varningstext. Avfallet skall sedan lämnas till avfallsanläggningar som tar emot asbest.

 

Asbestsanering i Stockholm

Planerar du inför en renovering och behöver hjälp med att göra en asbestkontroll eller en asbestsanering i Stockholm? Då finns vi här för dig!

 

 

 

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Kontroll av asbest vid badrumsrenovering 2022-06-15
Professionella inom sanering av asbest 2022-02-15
Regler kring rivning av asbest 2022-01-14
Asbestanalys 2021-12-15
Inventering av asbest 2021-11-15
Asbestprov för analys 2021-10-15
Motverka asbest med en asbestanalys 2021-09-16
Vi utför asbestprov! 2021-08-16
Saneringsföretag i Stockholm 2021-07-15
Så tar du reda på om det finns asbest i hemmet! 2021-06-09
Full behörighet för sanering av asbest 2021-05-27
Viktigt att hantera asbestavfall på rätt sätt 2021-04-08
Boka in vårens asbestsanering 2021-03-04
Indentifiera asbest med asbestanalys! 2021-02-11
Asbestinventering inför 2021 2021-01-16
Här kan du hitta asbest 2020-12-10
Vi hjälper dig med asbestinventering! 2020-11-17
Viktigt med rätt expertis! 2020-10-15
Se till att boka ditt asbestprojekt i tid! 2020-09-25
Hur vet man om man har asbest i hemmet? 2020-08-12
Kan man utföra en asbestsanering själv? 2020-07-15
Hur hanterar man asbestavfall? 2020-06-14
Sanera asbest på rätt sätt och undvik riskerna 2020-05-15
Vi hjälper dig med saneringen av ditt eternittak 2020-04-24
Upptäck asbest med asbestinventering 2020-03-23
Här kan asbest finnas i hemmet i Stockholm 2020-02-25
Boka vårens asbestinventering redan nu 2020-01-24
Viktigt att följa regler vid asbestsanering 2019-12-18
Asbest finns i byggnader landet över 2019-11-29
Asbestsanering åt flera kundgrupper i Stockholm 2019-10-30
Kunskapsbanken om sanering växer 2019-10-09
Därför krävs kunskaper vid asbestsanering 2019-09-30
Vi utför asbestsanering på tak 2019-08-29
Tid att boka höstens asbestsanering i Stockholm 2019-07-29
Asbestsanering som privatperson 2019-06-27
Fördelar med att ta hjälp med asbestsanering 2019-05-27
Viktigt med behörighet för asbestsanering 2019-04-29
Dags att boka vårens asbestsanering i Stockholm 2019-03-28
Asbest finns i mycket material 2019-02-28
Eternitsanering kräver försiktighet 2019-01-28
Rätt kunskap vid rivning av asbest 2018-12-28
Flera risker med asbesthantering 2018-11-28
Så sker säker asbesthantering 2018-10-25
Kostnaden för rivning av asbest 2018-09-25
Sanering av asbest ska ske på säkert vis 2018-08-28
Upptäck asbest med en asbestanalys 2018-07-28
Använd rotavdrag vid saneringen 2018-06-28
Boka höstens sanering redan nu 2018-06-28
Arbetsmiljöverket gör hårdare inspektioner 2018-05-28
Regler vid asbestsanering 2018-04-25
Regler och licens vid asbestsanering 2018-03-27
Sanering av eternittak i Stockholm 2018-02-19
Asbestsanerings företag hjälper dig med asbestsanering i Uppsala 2018-01-12
Asbestsanering med skyltning och avskärmning av saneringsområdet 2017-12-21
Riskerna med asbest 2017-11-23
Asbestprodukten eternit 2017-10-31
Vi förstärker våra resurser inom asbestsanering! 2017-09-29
Hösten närmar sig - Dags att boka in hjälp med Asbestsanering 2017-08-30
Fusket vid Asbestsanering fortsätter! 2017-07-27
Vad är asbest för något och vilka effekter har det? 2017-06-26
Hur utförs en asbestsanering? 2017-04-10
Våren är på gång – Dags att boka in ditt nästa projekt! 2017-02-19
Status Asbestsanering 2016! 2016-11-28
Har du bokat ditt asbestprojekt inför hösten? 2016-09-28
Tips till dig som tar hjälp av någon 2016-03-23
Tips: Sanera asbest själv 2016-03-17
Våren är på gång - dags att beställa arbete 2016-02-29
Nya regler för rotavdrag 2016-02-29
Du vet väl att du som byggherre har ansvar för asbestrisker i samband med byggprojekt! 2015-12-14
Nya regler för Rotavdrag from 2016! 2015-09-24
Många saknar tillstånd för asbestsanering 2015-06-04
Asbest vid badrumsrenovering 2015-06-01
Nya hemsida till Sanering-Asbest! 2015-05-25