0 => Okänt fel: "Division by zero" på raden 30 i filen /var/www/vhosts/sanering-asbest.se/platform/core/clPaginationBase.php Så går en asbestanalys till

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Så går en asbestanalys till

2024-01-26
Vi kommer i denna artikel att gå igenom hur du på bästa sätt kan förbereda provet som sedan skall skickas in på analys.

Processen för en asbestanalys involverar flera steg och bör utföras av professionella laboratorier eller företag med erfarenhet och ackreditering för asbestanalys. Om du är privatperson och själv väljer att genomföra en asbestanalys, är det av största vikt att noggrant följa arbetsmiljöverkets regler som är framtagna för att begränsa riskerna vid hantering av asbest.
Det finns idag ett flertal företag som genomför analyser av asbest. Kontakta ditt närmaste laboratoriet för korrekt vägledning.
Vi kommer i denna artikel att gå igenom hur du på bästa sätt kan förbereda provet som sedan skall skickas in på analys.

Vart kan asbest förekomma i ett bostadshus?

Idag är det förbjudet att använda asbest. Asbest förbjöds redan 1975, och ett totalförbud infördes 1982. Trots detta är befintlig asbest fortfarande en allvarlig hälsorisk. Byggnader som uppfördes innan förbudet mot asbesthaltiga material skall därför tas i extra beaktning.
Asbest kan förekomma i många vitt skilda material i ett bostadshus. Inför en asbestanalys kan det därför vara bra att genomföra provtagning på följande material:

 • Socklar i badrum
 • Fix och fog för kakel och klinker
 • Lim som används under mattor och plattor
 • Rörisolering och isoleringsmaterial
 • Tak och fasadskivor
 • Fönsterbänkar och fönsterkitt
 • I ventilationskanaler och avloppsrör
 • Runt kakelugnar och gasspisar
 • Balkongskivor

Provtagningsmetoder och riktlinjer för asbestanalys

Vid provtagning av material för asbestidentifiering är det viktigt att man använder lämplig skyddsutrustning och då främst munskydd, gärna med P-3 filter. Använd också tunna plasthandskar som sedan kastas.
När du tar provet gör det på ett sådant sätt att du, i möjligaste mån, undviker att damma och frigöra de lättflyktiga fibrerna. Torka sedan av ytan med en våtservett och tejpa igen ytan du tagit provet från med silvertejp.
Det är även viktigt att tänka på att rengöra verktygen mellan provtagningarna för att säkerställa att varje prov är representant och inte påverkas av tidigare prover.
När du tar ut ett prov för analys är följande viktigt att tänka på.

 • Materialet som tas bort bör ha en diameter på minst 3-5 cm. Är materialet som tas bort kakel, klinker eller matta så tänk på att få med rester från både lim och fog.
 • Är materialet i lim eller pulverform skall en mäng på 2-3 matskedar testas.
 • Vid provtagning av rörisolering, se till att få med alla lager.
 • För damm används tejp. Klipp ut 10-15 cm tjock tejp och applicera den klistriga sidan mot dammet. Upprepa 2-3 gånger och fäst sedan tejpen mot tex en hårdare plast.

Hur skall det paketeras?

För att korrekt paketera ett asbestprov och minimera risken för spridning av asbestfibrer, bör du följa några viktiga steg.
Använd en tättslutande påse eller en lämplig behållare och försegla noggrant för att undvika fuktintrång och minimera risken för fiberspridning.
Märk förpackningen tydligt med varningsskyltar för asbest och inkludera eventuella särskilda hanteringsinstruktioner för att informera alla inblandade parter om risken. Inkludera även dokumentation som beskriver provernas ursprung, datum och eventuella farliga egenskaper.
För att ytterligare säkerställa säkerheten och följa korrekta procedurer, följ eventuella specifika instruktioner från det laboratorium eller den institution som kommer att analysera provet. Använd deras rekommenderade förpackningsmaterial om det finns särskilda krav.

Vi hjälper dig inför analysen

Vår expertis inom asbesthantering innebär att vi inte bara tar hand om provtagningen utan styr hela processen från start till mål. Våra skickliga experter genomför noggrann och professionell provtagning, följt av säker rivning och renovering. Vi strävar efter att erbjuda en heltäckande och pålitlig tjänst som håller högsta standard genom varje steg.

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Så går en asbestanalys till 2024-01-26
Kontroll av asbest vid badrumsrenovering 2022-06-15
Professionella inom sanering av asbest 2022-02-15
Regler kring rivning av asbest 2022-01-14
Asbestanalys 2021-12-15
Inventering av asbest 2021-11-15
Asbestprov för analys 2021-10-15
Motverka asbest med en asbestanalys 2021-09-16
Vi utför asbestprov! 2021-08-16
Saneringsföretag i Stockholm 2021-07-15
Så tar du reda på om det finns asbest i hemmet! 2021-06-09
Full behörighet för sanering av asbest 2021-05-27
Viktigt att hantera asbestavfall på rätt sätt 2021-04-08
Boka in vårens asbestsanering 2021-03-04
Indentifiera asbest med asbestanalys! 2021-02-11
Asbestinventering inför 2021 2021-01-16
Här kan du hitta asbest 2020-12-10
Vi hjälper dig med asbestinventering! 2020-11-17
Viktigt med rätt expertis! 2020-10-15
Se till att boka ditt asbestprojekt i tid! 2020-09-25
Hur vet man om man har asbest i hemmet? 2020-08-12
Kan man utföra en asbestsanering själv? 2020-07-15
Hur hanterar man asbestavfall? 2020-06-14
Sanera asbest på rätt sätt och undvik riskerna 2020-05-15
Vi hjälper dig med saneringen av ditt eternittak 2020-04-24
Upptäck asbest med asbestinventering 2020-03-23
Här kan asbest finnas i hemmet i Stockholm 2020-02-25
Boka vårens asbestinventering redan nu 2020-01-24
Viktigt att följa regler vid asbestsanering 2019-12-18
Asbest finns i byggnader landet över 2019-11-29
Asbestsanering åt flera kundgrupper i Stockholm 2019-10-30
Kunskapsbanken om sanering växer 2019-10-09
Därför krävs kunskaper vid asbestsanering 2019-09-30
Vi utför asbestsanering på tak 2019-08-29
Tid att boka höstens asbestsanering i Stockholm 2019-07-29
Asbestsanering som privatperson 2019-06-27
Fördelar med att ta hjälp med asbestsanering 2019-05-27
Viktigt med behörighet för asbestsanering 2019-04-29
Dags att boka vårens asbestsanering i Stockholm 2019-03-28
Asbest finns i mycket material 2019-02-28
Eternitsanering kräver försiktighet 2019-01-28
Rätt kunskap vid rivning av asbest 2018-12-28
Flera risker med asbesthantering 2018-11-28
Så sker säker asbesthantering 2018-10-25
Kostnaden för rivning av asbest 2018-09-25
Sanering av asbest ska ske på säkert vis 2018-08-28
Upptäck asbest med en asbestanalys 2018-07-28
Använd rotavdrag vid saneringen 2018-06-28
Boka höstens sanering redan nu 2018-06-28
Arbetsmiljöverket gör hårdare inspektioner 2018-05-28
Regler vid asbestsanering 2018-04-25
Regler och licens vid asbestsanering 2018-03-27
Sanering av eternittak i Stockholm 2018-02-19
Asbestsanerings företag hjälper dig med asbestsanering i Uppsala 2018-01-12
Asbestsanering med skyltning och avskärmning av saneringsområdet 2017-12-21
Riskerna med asbest 2017-11-23
Asbestprodukten eternit 2017-10-31
Vi förstärker våra resurser inom asbestsanering! 2017-09-29
Hösten närmar sig - Dags att boka in hjälp med Asbestsanering 2017-08-30
Fusket vid Asbestsanering fortsätter! 2017-07-27
Vad är asbest för något och vilka effekter har det? 2017-06-26
Hur utförs en asbestsanering? 2017-04-10
Våren är på gång – Dags att boka in ditt nästa projekt! 2017-02-19
Status Asbestsanering 2016! 2016-11-28
Har du bokat ditt asbestprojekt inför hösten? 2016-09-28
Tips till dig som tar hjälp av någon 2016-03-23
Tips: Sanera asbest själv 2016-03-17
Våren är på gång - dags att beställa arbete 2016-02-29
Nya regler för rotavdrag 2016-02-29
Du vet väl att du som byggherre har ansvar för asbestrisker i samband med byggprojekt! 2015-12-14
Nya regler för Rotavdrag from 2016! 2015-09-24
Många saknar tillstånd för asbestsanering 2015-06-04
Asbest vid badrumsrenovering 2015-06-01
Nya hemsida till Sanering-Asbest! 2015-05-25