Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Regler vid asbestsanering

2018-04-25
Vid sanering av asbest finns det en del regler som man måste ta hänsyn till för att arbetet ska göras så säkert som möjligt.

Regler för privatperson och företag

För enskilda personer finns ett antal regler att hålla reda på vid asbestsanering. Man bör följa de riktlinjer som arbetsmiljöverket har tagit fram. Bland annat bör undvika att det dammar när man hanterar asbesten eftersom den är skadlig att få ned i luftvägarna. En rekommendation vid en asbestsanering är även att ha mask och rätt kläder.

För företag som gör asbestsanering finns också ett antal regler och för företag krävs tillåtelse att utföra asbestsaneringarna. Reglerna kräver också att arbetsledare och personal som hanterar asbesten tar ett speciellt intyg för att ha tillåtelse att arbeta med asbesten. När jobben med asbestsaneringen sedan börjar är reglerna sådana att företaget måste anmäla till arbetsmiljöverket minst ett par dagar innan de börjar med asbestsaneringen.

Arbetet med asbestsaneringen börjar sedan med att en koll och analys görs av vad som behövs göras. Sedan börjar saneringen som i sig även följer vissa regler och riktlinjer gällande hur asbesten hanteras och hur den sedan även tas om hand efter saneringen och tas till tippen.