Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Asbestsanering som privatperson

2019-06-27
Asbest har längre tillbaka i tiden använts till många typer av material och finns därför i många hem landet över. En fråga som kan uppstå är om man som privatperson får sanera asbest själv.

Som privatperson kan man sköta asbestsaneringen i Stockholm själv.

Läs mer här om asbestsanering i Stockholm och vad man får göra själv.

Privatpersoner får sanera asbest själva

Asbest har längre tillbaka i tiden använts till allt från isolering, färg och kakel till fog, golvmattor och mycket annat. När den här typen av material går sönder eller när det bryts i samband med en asbestsanering i hemmet i Stockholm så sprids asbestfibrer som kan vara skadliga att andas ned i lungorna.

Som privatperson så får man sanera asbest själv i hemmet, men eftersom det finns risker så är det viktigt att veta hur saneringen ska gå till eller alternativt ta hjälp med asbestsaneringen i hemmet i Stockholm. Vid en asbestsanering ska man ha rätt utrustning, anmäla saneringen till miljökontoret samt även sedan ta hand om avfallet på rätt sätt.

Asbestsanering i Stockholm

Om man inte har den rätta kunskapen själv kan det vara bra att ta hjälp med asbestsaneringen. Vi utför asbestsanering i Stockholm. Hör gärna av dig för att veta mer och för att boka sanering.