Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vad kan man göra själv?

 

Asbest är ett samlingsnamn för flera, i berggrunden naturligt förekommande kristallina fibrösa mineral. Asbestmaterialens egenskaper har varit känt i flera tusen år och förekommer i Sverige främst i byggnadsmaterial, som asbestcement (eternitplattor) men kan även finnas i värmeisolering i ventilationstrummor, i värmepannor eller inblandat i gummigolvmattor och kakelfix. Sverige införde asbestförbud 1980. Eternit består av krossad asbest som blandas med cement. Materialet är mycket slitstarkt.

Hantering av asbest
Privatpersoner får hantera asbesthaltigt material på sitt eget hus, men man ska ha kunskap om hur man gör för att undvika hälsoskador. Vid rivning kan asbest finfördelas till asbestdamm som kan ge skador på lungorna.
 
Det viktigaste vid hantering av asbest är att undvika damning. T.ex ska tvättning av eternittak ska inte ske med högtryckstvätt. Det finns risk att asbestfiber sprider sig till omgivningen.
 
Sanering och anmälan
Om man ska sanera sin byggnad från asbest måste man anmäla detta till miljökontoret i sin hemkommun först, därefter få man ett beslut om försiktighetsmått.

Asbestavfall
Asbest är farligt avfall och ska förpackas väl och förses med märkning där det tydligt framgår att denna innehåller asbest. Asbestavfallet ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten: ASBEST

rivning eternit

Vad ska man tänka på om man ska sanera själv?

  • Använd mask med P3-filter
  • Använd saneringsoverall med huva
  • Använd tätslutande handskar
  • Undvik helst att sanera inomhus. Tänk på att de små asbestfibrerna kan vara kvar i luften länge och sprida sig via kläder  till andra delar av huset.
  • Grannar ska inte utsättas för asbestdamm. Vattna materialet vid behov för att minska damning.
  • Eternitplattor: Plocka ner dem försiktigt och undvik att bryta dem så att det dammar.
  • Packa material i täta plastsäckar och märk säckarna: ASBEST.
    Hör med sin lokala återvinningscentral om det går bra att lämna hos dem.

VAR FINNS ASBEST?

Var finns asbest
Asbest förekommer i olika material som långa, delbara fibrer.   [Läs mera]

ASBEST & HÄLSA

Hälsorisker med asbest
Asbestfibrer är hälsofarligt och cancerframkallande.   [Läs mera]

VI KAN HJÄLPA DIG

Behöver du hjälp med asbestsanering
Som asbestsaneringsföretag kan vi hjälpa dig med asbestsanering   [Läs mera]