Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Indentifiera asbest med asbestanalys!

2021-02-11
Går du i tankarna på renovering? Och äger du ett hus som byggdes mellan 50- och 70-talet? Då finns det en risk att husets byggnadsmaterial innehåller asbest. Har du även bestämt dig för att riva delar av huset är det av stor vikt att du utför en asbestanalys för att ta reda på om byggnadsmaterialet innehåller det hälsoskadliga ämnet.

Läs gärna mer om våra tjänster inom Asbestanalys

När man river ett hus blir det mycket avfall, av vilket en del kan vara farligt avfall. Enligt plan- och bygglagen måste alla rivningsåtgärder som kräver rivningslov eller anmälan omfatta en inventering av materialet. Detta för att kunna identifiera farliga ämnen och material, så att dessa ska kunna hanteras på ett säkert sätt, och att minska mängden avfall som måste deponeras.

Totalförbjudet sedan 1982

Asbest är ett av de skadliga ämnen som man kan komma i kontakt med i samband med ett rivningsprojekt. Asbest är en mineral som främst förekommer i byggnader som byggdes före år 1979. Mineralet har många goda egenskaper och användes därför till flera olika ändamål innan det blev förbjudet. Trots att ämnet förbjöds finns ämnet kvar i byggnadsmaterial, främst i hus och byggnader som byggdes eller renoverades mellan 50- och 70-talet. I bostadshus kan det till exempel finnas i gasspisar, kakelugnar, rörisolering, golv, väggar och tak.

Identifiera asbest med asbestanalys

Om du planerar att riva på egen hand och känner dig osäker om byggnadsmaterialet innehåller asbest eller inte kan du ta ett asbestprov på materialet och skicka det till ett laboratorium för asbestanalys. På det viset kan asbesten tas om hand på rätt sätt och onödiga risker undvikas.

När man gör en asbestanalys är det viktigt att det går till på rätt sätt och det finns en del att ha i åtanke och en viss process att följa:

Proverna bör vara ca tre till fem centimeter för att vara representativa, är det i pulverform ca 2-3 matskedar. Lägg proverna i plastpåse eller något annat tättslutande material. Är det mer än ett materialprov så bör varje asbestprov ligga i egen påse så de inte kontaminerar varandra. Oftast kommer vi ut till er och hjälper till med insamling av material för en asbest provanalys.

Har du misstankar om asbest i ditt hem? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi närmre om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med en asbestanalys.