Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Flera risker med asbesthantering

2018-11-28
Att hantera asbesthaltigt material kan innebära stora risker för hälsan. För företag som utför saneringar och arbeten med asbesthantering krävs därför ett särskilt tillstånd.

Det finns flera risker med asbesthantering.

Läs även gärna mer om asbestsanering och asbesthantering här.

Rätt kunskap och tillstånd hos företag

Asbesthaltigt material innebär risker på grund av de asbestfibrer som kommer ut i luften när materialet går sönder. Fibrerna kan genom att komma ned med inandningsluften orsaka en rad allvarliga problem i kroppen. Det är på grund av sådana risker som asbesthantering kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Ett företag som ska hantera asbest ska ha rätt typ av utbildning. Asbesthanteringen ska sedan gå till på ett vis som minimerar de risker som finns vid hanteringen av det asbesthaltiga materialet. Bland annat ska man ha rätt typ av skyddskläder och ta hand om avfallet på rätt sätt.

Hantera asbest själv eller ta hjälp

Asbesthantering och asbestsanering är tillåtet för dig som privatperson att sköta själv, men då det finns risker med hanteringen av asbest rekommenderas att man följer Arbetsmiljöverkets regler och riktlinjer.

Om man känner sig osäker kan det även vara bra att anlita ett företag som tar hand om asbesthanteringen och saneringen av det asbesthaltiga materialet i hemmet.