Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Hur hanterar man asbestavfall?

2020-06-14
Avfall som innehåller asbesthaltigt material är riskfyllt och det är viktigt att man gör av sig asbestavfall på rätt sätt. Att packa asbestavfall i en tät förpackning på ett ordentligt vis är otroligt viktigt. Detta för att minska risken för att asbestavfallet ska damma, vilket i sin tur minskar risken för att någon ska råka inhalera asbestfibrer

Farligt att inte hantera asbestavfall på rätt sätt

Asbest eller asbesthaltigt material är farligt om det skulle släppas ut i luften. Detta skulle kunna hända om asbesthaltigt material från eternitplattor dammar. När asbest dammar så hänger fibrerna med asbest sig kvar i luften under en lång tid, vilket innebär att man lätt råkar andas in asbestfibrer. Asbest innebär en stor hälsofara för de som vistas i miljöer där det finns asbest, de som påverkas allra mest av asbest är byggarbetare. Att andas in asbestfibrer kan leta till skador och i värsta fall sjukdomar, så det är därför viktigt att man är väl medveten om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt när man väl sätter igång.

Hur hanterar man sitt asbestavfall?

Asbestavfall i sin täta förpackning måste märkas med varningstext som tydligt varnar för asbest. Det måste även finnas tydlig information om vad förpackningen innehåller, för att se så att de som hanterar avfallet är väl medvetna om att förpackningen innehåller asbest eller asbesthaltigt material. När du gjort detta så kan du lämna ditt asbestavfall på din kommuns avfallsanläggning, där det senare hanteras på ett säkert sätt. 

I vissa fall krävs tillstånd för hantering av asbest

Vid större och mer komplicerade saneringsarbeten i större omfång så rekommenderas det att man tar hjälp av ett företag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket gällande hantering av asbestavfall. Det finns flera saneringsfirmor på marknaden som har fullständig behörighet för att sanera asbest och som kan hantera det på ett säkert sätt.