Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Asbest finns i mycket material

2019-02-28
Material uppbyggt på asbest förbjöds vid nybyggnationer under 80-talet men eftersom den här typen av material användes länge finns det fortfarande kvar i många hem landet över.

Asbest hittas i mycket material.

Som privatperson kan det vara bra att vara medveten om i vilken typ av material som asbesten hittas. Läs även mer om förekomsten av asbest här

Asbest i isolering, golv och väggar

Material som innehåller asbest förbjöds på grund av de risker som finns med att andas in de fibrer som frigörs när materialet går sönder. Om man bor i ett äldre hus kan det därför finnas anledning att se över det asbesthaltiga materialet och ta hjälp med en asbestsanering om materialet är i dåligt skick. Även om materialet är helt kan det vara en idé att byta ut det.

Några exempel på material som tidigare tillverkades med asbest är isolering, eternitplattor till fasader, klinkers, fogmassa, golvmattor och lim till mattorna, kanaler för ventilationen, avloppsrör och annat.

Hjälp med asbestsaneringen

Som privatperson finns det inget som säger att du inte får byta ut och hantera asbesthaltigt material på egen hand, men för att minimera riskerna kan det vara bra att anlita en firma som tar hand om asbestsaneringen.