Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Asbestprodukten eternit

2017-10-31
Den cementbaserade produkten eternit brukar finnas i många äldre hus. Är ditt hus ett som kan vara drabbat? Vi förklarar när och var eternit brukade användas.

I många äldre fastigheter brukar det finnas eternit som är en cementbaserad asbestprodukt. Det vanligast är t.ex. eternitplattor och eternittak. Eftersom asbest bland annat är cancerframkallande slutade eternit att användas 1982 men finns fortfarande kvar på många byggnader. Dock är det ofarligt så länge man inte bryter eller hanterar det så fiber frigörs.

Materialet var som populärast på 1940- och 1950-talet i ventilationskanaler och frånluftskanaler. Anledningen till att det användes var för att asbest/eternit är underhållsfritt samtidigt som det har en isolerande effekt.

Sanering av asbest och eternit

När man ska ta bort eternit krävs godkända metoder som för all annan asbesthantering. När man arbetar med att riva asbest frigörs en stor mängd asbesthaltigt damm. Dammet innehåller asbestfiber som kan fastna i kroppen, vilket inte är bra. Dammet letar sig ner i lungblåsorna, hur farligt det är beror på storleken av partiklarna.

Om du själv ska ta bort asbest är det bra att följa Arbetsmiljöverkets regler, då risken för att bli sjuk är stor. Det är också viktigt att man som privatperson försäkrar sig om att saneringsarbetet utförs på ett sätt som göra att asbestdammet inte finns kvar. Vi hjälper dig gärna om du har problem med asbest.