Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Behörighet för asbestsanering

Behörighet för asbestsanering

Vi har behörighet för att utföra rivning, sanering och hantering av asbest.

Arbete med asbest är mycket riskfyllt och det är nödvändigt att det tas på största möjliga allvar. Tyvärr genomför många företag saneringar utan tillstånd, vilket kan ge en sanktionsavgift för både utförare och beställare. Hanterar man asbesthaltigt avfallet på fel sätt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

Hanterar man asbesthaltigt avfallet på fel sätt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk, så även utomhus. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

 

Särskild utbildning

Den som ska leda och utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Föreskrifterna för hur asbest ska saneras och tas om hand vid rivning och ombyggnation är omfattande och tillstånd ska utfärdas av Arbetsmiljöverket för varje enskilt projekt.

Om tillstånd saknas så kan en sanktionsavgift på 40 000 kronor till 400 000 kronor utdömas vid rivning. Vid annat arbete med asbest eller asbesthaltiga material så kan sanktionsavgiften vara från 15 000 kronor upp till 150 000 kronor. Det som avgör exakt hur stor avgiften blir beror på antalet anställda som arbetsgivaren har.

Den utbildning som krävs för att få arbeta med asbest innehåller information om de olika egenskaper som asbest har. Utbildningen går även igenom saker som skyddsåtgärder, arbetsmetoder, avfallshantering, hälsoeffekter, nödfallsåtgärder, förekomst, kontrollåtgärder, saneringsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar och bestämmelser om medicinska kontroller.

 

Vår samarbetspartner

För Asbestsanering har vi Miramix som partner. Där finns personal som har full behörighet för sanering av asbest och som alltid bär skyddsutrustning. Vi tar säkerheten och arbetsmiljön vid asbestarbeten på största allvar, både för våra medarbetares och kunders skull. Vi jobbar med asbestsaneringar i Storstockholm.