Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Hur vet man om man har asbest i hemmet?

2020-08-12
Det är inte helt lätt att veta med säkerhet om man har asbest i sitt hem, eftersom att material och byggprodukter innehållande asbest ofta inte är korrekt märkta. Därför kan det vara svårt att på egen hand bedöma om det finns en risk för att utsättas av asbestdamm om man bestämmer sig för att bygga om eller renovera huset.

Äldre byggnader bör inventeras

Arbetar man i dammet på en arbetsplats vid ett renoveringsarbete utan att veta vad man utsätts för så finns det en risk att man inte är så försiktig som man bör vara. Risken för detta kan dock minskas markant genom att asbestinventera arbetsplatsen. Utför man ett ombyggnadsarbete eller en renovering i en byggnad som är byggd före år 1977 så bör man räkna med att det kan finnas asbest i byggnadsmaterialet. Detta eftersom att asbest användes i en stor mängd byggnadsmaterial fram till 70-talet på grund av den slittålighet och andra egenskaper som asbesten har.

Var kan man hitta asbest?

Som många kanske känner till så kan asbest förekomma i väggar och tak i hemmet. Detta beror främst på om man har använt sig av eternitplattor som består av 10 procent asbest och 90 procent cement. Eternitplattor som innehåller asbest är dock förbjudna i Sverige sedan år 1977, men kan ändå finnas kvar i många byggnader som är byggda eller renoverade mellan 50-talet till 70-talet.

Vanliga platser där asbest förkommer 

  • Som lim till golv
  • Som fog och fix till kakel
  • I elinstallationer
  • Som värmeisolering kring pannor och rör
  • I ventilationskanaler
  • I isoleringsskivor på dörrar och i väggar
  • I olika sorters plast och målarfärg

Enligt regler från Arbetsmiljöverket så finns ett krav att en asbestinventering med asbestprovning ska göras i alla byggnader där det finns en risk att asbest kan förekomma. Detta eftersom att asbest är mycket hälsofarligt och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar.

Vill du veta mer? Läs mer om asbest eller kontakta oss så berättar vi mer!