0 => Okänt fel: "Division by zero" på raden 30 i filen /var/www/vhosts/sanering-asbest.se/platform/core/clPaginationBase.php Hur vet man om man har asbest i hemmet?

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Hur vet man om man har asbest i hemmet?

2020-08-12
Det är inte helt lätt att veta med säkerhet om man har asbest i sitt hem, eftersom att material och byggprodukter innehållande asbest ofta inte är korrekt märkta. Därför kan det vara svårt att på egen hand bedöma om det finns en risk för att utsättas av asbestdamm om man bestämmer sig för att bygga om eller renovera huset.

Äldre byggnader bör inventeras

Arbetar man i dammet på en arbetsplats vid ett renoveringsarbete utan att veta vad man utsätts för så finns det en risk att man inte är så försiktig som man bör vara. Risken för detta kan dock minskas markant genom att asbestinventera arbetsplatsen. Utför man ett ombyggnadsarbete eller en renovering i en byggnad som är byggd före år 1977 så bör man räkna med att det kan finnas asbest i byggnadsmaterialet. Detta eftersom att asbest användes i en stor mängd byggnadsmaterial fram till 70-talet på grund av den slittålighet och andra egenskaper som asbesten har.

Var kan man hitta asbest?

Som många kanske känner till så kan asbest förekomma i väggar och tak i hemmet. Detta beror främst på om man har använt sig av eternitplattor som består av 10 procent asbest och 90 procent cement. Eternitplattor som innehåller asbest är dock förbjudna i Sverige sedan år 1977, men kan ändå finnas kvar i många byggnader som är byggda eller renoverade mellan 50-talet till 70-talet.

Vanliga platser där asbest förkommer 

  • Som lim till golv
  • Som fog och fix till kakel
  • I elinstallationer
  • Som värmeisolering kring pannor och rör
  • I ventilationskanaler
  • I isoleringsskivor på dörrar och i väggar
  • I olika sorters plast och målarfärg

Enligt regler från Arbetsmiljöverket så finns ett krav att en asbestinventering med asbestprovning ska göras i alla byggnader där det finns en risk att asbest kan förekomma. Detta eftersom att asbest är mycket hälsofarligt och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar.

Vill du veta mer? Läs mer om asbest eller kontakta oss så berättar vi mer!

 

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Så går en asbestanalys till 2024-01-26
Kontroll av asbest vid badrumsrenovering 2022-06-15
Professionella inom sanering av asbest 2022-02-15
Regler kring rivning av asbest 2022-01-14
Asbestanalys 2021-12-15
Inventering av asbest 2021-11-15
Asbestprov för analys 2021-10-15
Motverka asbest med en asbestanalys 2021-09-16
Vi utför asbestprov! 2021-08-16
Saneringsföretag i Stockholm 2021-07-15
Så tar du reda på om det finns asbest i hemmet! 2021-06-09
Full behörighet för sanering av asbest 2021-05-27
Viktigt att hantera asbestavfall på rätt sätt 2021-04-08
Boka in vårens asbestsanering 2021-03-04
Indentifiera asbest med asbestanalys! 2021-02-11
Asbestinventering inför 2021 2021-01-16
Här kan du hitta asbest 2020-12-10
Vi hjälper dig med asbestinventering! 2020-11-17
Viktigt med rätt expertis! 2020-10-15
Se till att boka ditt asbestprojekt i tid! 2020-09-25
Hur vet man om man har asbest i hemmet? 2020-08-12
Kan man utföra en asbestsanering själv? 2020-07-15
Hur hanterar man asbestavfall? 2020-06-14
Sanera asbest på rätt sätt och undvik riskerna 2020-05-15
Vi hjälper dig med saneringen av ditt eternittak 2020-04-24
Upptäck asbest med asbestinventering 2020-03-23
Här kan asbest finnas i hemmet i Stockholm 2020-02-25
Boka vårens asbestinventering redan nu 2020-01-24
Viktigt att följa regler vid asbestsanering 2019-12-18
Asbest finns i byggnader landet över 2019-11-29
Asbestsanering åt flera kundgrupper i Stockholm 2019-10-30
Kunskapsbanken om sanering växer 2019-10-09
Därför krävs kunskaper vid asbestsanering 2019-09-30
Vi utför asbestsanering på tak 2019-08-29
Tid att boka höstens asbestsanering i Stockholm 2019-07-29
Asbestsanering som privatperson 2019-06-27
Fördelar med att ta hjälp med asbestsanering 2019-05-27
Viktigt med behörighet för asbestsanering 2019-04-29
Dags att boka vårens asbestsanering i Stockholm 2019-03-28
Asbest finns i mycket material 2019-02-28
Eternitsanering kräver försiktighet 2019-01-28
Rätt kunskap vid rivning av asbest 2018-12-28
Flera risker med asbesthantering 2018-11-28
Så sker säker asbesthantering 2018-10-25
Kostnaden för rivning av asbest 2018-09-25
Sanering av asbest ska ske på säkert vis 2018-08-28
Upptäck asbest med en asbestanalys 2018-07-28
Använd rotavdrag vid saneringen 2018-06-28
Boka höstens sanering redan nu 2018-06-28
Arbetsmiljöverket gör hårdare inspektioner 2018-05-28
Regler vid asbestsanering 2018-04-25
Regler och licens vid asbestsanering 2018-03-27
Sanering av eternittak i Stockholm 2018-02-19
Asbestsanerings företag hjälper dig med asbestsanering i Uppsala 2018-01-12
Asbestsanering med skyltning och avskärmning av saneringsområdet 2017-12-21
Riskerna med asbest 2017-11-23
Asbestprodukten eternit 2017-10-31
Vi förstärker våra resurser inom asbestsanering! 2017-09-29
Hösten närmar sig - Dags att boka in hjälp med Asbestsanering 2017-08-30
Fusket vid Asbestsanering fortsätter! 2017-07-27
Vad är asbest för något och vilka effekter har det? 2017-06-26
Hur utförs en asbestsanering? 2017-04-10
Våren är på gång – Dags att boka in ditt nästa projekt! 2017-02-19
Status Asbestsanering 2016! 2016-11-28
Har du bokat ditt asbestprojekt inför hösten? 2016-09-28
Tips till dig som tar hjälp av någon 2016-03-23
Tips: Sanera asbest själv 2016-03-17
Våren är på gång - dags att beställa arbete 2016-02-29
Nya regler för rotavdrag 2016-02-29
Du vet väl att du som byggherre har ansvar för asbestrisker i samband med byggprojekt! 2015-12-14
Nya regler för Rotavdrag from 2016! 2015-09-24
Många saknar tillstånd för asbestsanering 2015-06-04
Asbest vid badrumsrenovering 2015-06-01
Nya hemsida till Sanering-Asbest! 2015-05-25