Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Regler kring rivning av asbest

2022-01-14
Innan du kan börja riva din bostad för att påbörja en renovering finns det ett antal olika regler som behöver följas för att hantera asbest på ett korrekt sätt.

Dessa regler måste följas för att minimera riskerna vid rivning av asbest. Alla regler och riktlinjer finns att hitta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker AF:s 2005:1.  

Ett tips är att vara medveten kring de regler som finns, innan du inleder ett byggprojekt. Kontakta annars oss så hjälper vi dig med rivning av asbest. 

 

Rivning av asbest i Stockholm 

Om en rivning genomförs inomhus, ska rivningen vara fullständigt innesluten för att undvika spridning av asbest. Vid omfattande rivningsarbeten där asbest är inblandat, rekommenderas det att rivningen byggs in i ett tillfälligt separat rum till exempel genom att använda sig av väggar gjorda av täckplast. Att hantera asbest är farligt och när man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under en lång tid. För att asbestfibret inte ska stanna kvar i luften är det viktigt att rummet där rivning sker ventileras ordentligt.  

 

Regler och riktlinjer att förhålla sig till 

Som privatperson har du alltid möjlighet att riva i ditt hus, däremot kan det vara bra att ta hjälp av en firma som är erfaren för att undvika riskerna. Det är även viktigt att förhålla sig till de regler och riktlinjer som finns för att allt ska kunna ske så tryggt och säkert som möjligt. Om det är så att man inte har den rätta kompetensen som krävs kan det i stället vara en bra idé att ta hjälp av ett företag i stället. På Miramix vet dem hur man ska utföra rivningar av asbest på ett tryggt och säkert sätt. De har helt enkelt den rätta kompetensen som krävs för att sköta rivning av asbest.