0 => Okänt fel: "Division by zero" på raden 30 i filen /var/www/vhosts/sanering-asbest.se/platform/core/clPaginationBase.php Regler kring rivning av asbest

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Regler kring rivning av asbest

2022-01-14
Innan du kan börja riva din bostad för att påbörja en renovering finns det ett antal olika regler som behöver följas för att hantera asbest på ett korrekt sätt.

Dessa regler måste följas för att minimera riskerna vid rivning av asbest. Alla regler och riktlinjer finns att hitta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker AF:s 2005:1.  

Ett tips är att vara medveten kring de regler som finns, innan du inleder ett byggprojekt. Kontakta annars oss så hjälper vi dig med rivning av asbest. 

 

Rivning av asbest i Stockholm 

Om en rivning genomförs inomhus, ska rivningen vara fullständigt innesluten för att undvika spridning av asbest. Vid omfattande rivningsarbeten där asbest är inblandat, rekommenderas det att rivningen byggs in i ett tillfälligt separat rum till exempel genom att använda sig av väggar gjorda av täckplast. Att hantera asbest är farligt och när man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under en lång tid. För att asbestfibret inte ska stanna kvar i luften är det viktigt att rummet där rivning sker ventileras ordentligt.  

 

Regler och riktlinjer att förhålla sig till 

Som privatperson har du alltid möjlighet att riva i ditt hus, däremot kan det vara bra att ta hjälp av en firma som är erfaren för att undvika riskerna. Det är även viktigt att förhålla sig till de regler och riktlinjer som finns för att allt ska kunna ske så tryggt och säkert som möjligt. Om det är så att man inte har den rätta kompetensen som krävs kan det i stället vara en bra idé att ta hjälp av ett företag i stället. På Miramix vet dem hur man ska utföra rivningar av asbest på ett tryggt och säkert sätt. De har helt enkelt den rätta kompetensen som krävs för att sköta rivning av asbest.  

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Så går en asbestanalys till 2024-01-26
Kontroll av asbest vid badrumsrenovering 2022-06-15
Professionella inom sanering av asbest 2022-02-15
Regler kring rivning av asbest 2022-01-14
Asbestanalys 2021-12-15
Inventering av asbest 2021-11-15
Asbestprov för analys 2021-10-15
Motverka asbest med en asbestanalys 2021-09-16
Vi utför asbestprov! 2021-08-16
Saneringsföretag i Stockholm 2021-07-15
Så tar du reda på om det finns asbest i hemmet! 2021-06-09
Full behörighet för sanering av asbest 2021-05-27
Viktigt att hantera asbestavfall på rätt sätt 2021-04-08
Boka in vårens asbestsanering 2021-03-04
Indentifiera asbest med asbestanalys! 2021-02-11
Asbestinventering inför 2021 2021-01-16
Här kan du hitta asbest 2020-12-10
Vi hjälper dig med asbestinventering! 2020-11-17
Viktigt med rätt expertis! 2020-10-15
Se till att boka ditt asbestprojekt i tid! 2020-09-25
Hur vet man om man har asbest i hemmet? 2020-08-12
Kan man utföra en asbestsanering själv? 2020-07-15
Hur hanterar man asbestavfall? 2020-06-14
Sanera asbest på rätt sätt och undvik riskerna 2020-05-15
Vi hjälper dig med saneringen av ditt eternittak 2020-04-24
Upptäck asbest med asbestinventering 2020-03-23
Här kan asbest finnas i hemmet i Stockholm 2020-02-25
Boka vårens asbestinventering redan nu 2020-01-24
Viktigt att följa regler vid asbestsanering 2019-12-18
Asbest finns i byggnader landet över 2019-11-29
Asbestsanering åt flera kundgrupper i Stockholm 2019-10-30
Kunskapsbanken om sanering växer 2019-10-09
Därför krävs kunskaper vid asbestsanering 2019-09-30
Vi utför asbestsanering på tak 2019-08-29
Tid att boka höstens asbestsanering i Stockholm 2019-07-29
Asbestsanering som privatperson 2019-06-27
Fördelar med att ta hjälp med asbestsanering 2019-05-27
Viktigt med behörighet för asbestsanering 2019-04-29
Dags att boka vårens asbestsanering i Stockholm 2019-03-28
Asbest finns i mycket material 2019-02-28
Eternitsanering kräver försiktighet 2019-01-28
Rätt kunskap vid rivning av asbest 2018-12-28
Flera risker med asbesthantering 2018-11-28
Så sker säker asbesthantering 2018-10-25
Kostnaden för rivning av asbest 2018-09-25
Sanering av asbest ska ske på säkert vis 2018-08-28
Upptäck asbest med en asbestanalys 2018-07-28
Använd rotavdrag vid saneringen 2018-06-28
Boka höstens sanering redan nu 2018-06-28
Arbetsmiljöverket gör hårdare inspektioner 2018-05-28
Regler vid asbestsanering 2018-04-25
Regler och licens vid asbestsanering 2018-03-27
Sanering av eternittak i Stockholm 2018-02-19
Asbestsanerings företag hjälper dig med asbestsanering i Uppsala 2018-01-12
Asbestsanering med skyltning och avskärmning av saneringsområdet 2017-12-21
Riskerna med asbest 2017-11-23
Asbestprodukten eternit 2017-10-31
Vi förstärker våra resurser inom asbestsanering! 2017-09-29
Hösten närmar sig - Dags att boka in hjälp med Asbestsanering 2017-08-30
Fusket vid Asbestsanering fortsätter! 2017-07-27
Vad är asbest för något och vilka effekter har det? 2017-06-26
Hur utförs en asbestsanering? 2017-04-10
Våren är på gång – Dags att boka in ditt nästa projekt! 2017-02-19
Status Asbestsanering 2016! 2016-11-28
Har du bokat ditt asbestprojekt inför hösten? 2016-09-28
Tips till dig som tar hjälp av någon 2016-03-23
Tips: Sanera asbest själv 2016-03-17
Våren är på gång - dags att beställa arbete 2016-02-29
Nya regler för rotavdrag 2016-02-29
Du vet väl att du som byggherre har ansvar för asbestrisker i samband med byggprojekt! 2015-12-14
Nya regler för Rotavdrag from 2016! 2015-09-24
Många saknar tillstånd för asbestsanering 2015-06-04
Asbest vid badrumsrenovering 2015-06-01
Nya hemsida till Sanering-Asbest! 2015-05-25