Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Så går en asbestanalys till

2024-01-26
Vi kommer i denna artikel att gå igenom hur du på bästa sätt kan förbereda provet som sedan skall skickas in på analys.

Processen för en asbestanalys involverar flera steg och bör utföras av professionella laboratorier eller företag med erfarenhet och ackreditering för asbestanalys. Om du är privatperson och själv väljer att genomföra en asbestanalys, är det av största vikt att noggrant följa arbetsmiljöverkets regler som är framtagna för att begränsa riskerna vid hantering av asbest.
Det finns idag ett flertal företag som genomför analyser av asbest. Kontakta ditt närmaste laboratoriet för korrekt vägledning.
Vi kommer i denna artikel att gå igenom hur du på bästa sätt kan förbereda provet som sedan skall skickas in på analys.

Vart kan asbest förekomma i ett bostadshus?

Idag är det förbjudet att använda asbest. Asbest förbjöds redan 1975, och ett totalförbud infördes 1982. Trots detta är befintlig asbest fortfarande en allvarlig hälsorisk. Byggnader som uppfördes innan förbudet mot asbesthaltiga material skall därför tas i extra beaktning.
Asbest kan förekomma i många vitt skilda material i ett bostadshus. Inför en asbestanalys kan det därför vara bra att genomföra provtagning på följande material:

 • Socklar i badrum
 • Fix och fog för kakel och klinker
 • Lim som används under mattor och plattor
 • Rörisolering och isoleringsmaterial
 • Tak och fasadskivor
 • Fönsterbänkar och fönsterkitt
 • I ventilationskanaler och avloppsrör
 • Runt kakelugnar och gasspisar
 • Balkongskivor

Provtagningsmetoder och riktlinjer för asbestanalys

Vid provtagning av material för asbestidentifiering är det viktigt att man använder lämplig skyddsutrustning och då främst munskydd, gärna med P-3 filter. Använd också tunna plasthandskar som sedan kastas.
När du tar provet gör det på ett sådant sätt att du, i möjligaste mån, undviker att damma och frigöra de lättflyktiga fibrerna. Torka sedan av ytan med en våtservett och tejpa igen ytan du tagit provet från med silvertejp.
Det är även viktigt att tänka på att rengöra verktygen mellan provtagningarna för att säkerställa att varje prov är representant och inte påverkas av tidigare prover.
När du tar ut ett prov för analys är följande viktigt att tänka på.

 • Materialet som tas bort bör ha en diameter på minst 3-5 cm. Är materialet som tas bort kakel, klinker eller matta så tänk på att få med rester från både lim och fog.
 • Är materialet i lim eller pulverform skall en mäng på 2-3 matskedar testas.
 • Vid provtagning av rörisolering, se till att få med alla lager.
 • För damm används tejp. Klipp ut 10-15 cm tjock tejp och applicera den klistriga sidan mot dammet. Upprepa 2-3 gånger och fäst sedan tejpen mot tex en hårdare plast.

Hur skall det paketeras?

För att korrekt paketera ett asbestprov och minimera risken för spridning av asbestfibrer, bör du följa några viktiga steg.
Använd en tättslutande påse eller en lämplig behållare och försegla noggrant för att undvika fuktintrång och minimera risken för fiberspridning.
Märk förpackningen tydligt med varningsskyltar för asbest och inkludera eventuella särskilda hanteringsinstruktioner för att informera alla inblandade parter om risken. Inkludera även dokumentation som beskriver provernas ursprung, datum och eventuella farliga egenskaper.
För att ytterligare säkerställa säkerheten och följa korrekta procedurer, följ eventuella specifika instruktioner från det laboratorium eller den institution som kommer att analysera provet. Använd deras rekommenderade förpackningsmaterial om det finns särskilda krav.

Vi hjälper dig inför analysen

Vår expertis inom asbesthantering innebär att vi inte bara tar hand om provtagningen utan styr hela processen från start till mål. Våra skickliga experter genomför noggrann och professionell provtagning, följt av säker rivning och renovering. Vi strävar efter att erbjuda en heltäckande och pålitlig tjänst som håller högsta standard genom varje steg.