Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontroll av asbest vid badrumsrenovering

2022-06-15
Är ditt badrum byggt för 1982? Då skall du vara uppmärksam och göra en asbestkontroll innan renoveringen startar.

Asbest var ett vanligt förkommande i byggmaterial under 1920 - 1982 då asbest sedan totalförbjöds. Asbest användes som byggmaterial på grund av materialets fantastiska egenskaper som skydd mot värme, ljudisolerande och dess höga hållfasthet. Det ingen visste då var att när asbest t.ex under rivning vid badrumsrenoveringar luckrades upp, frigjordes små fibrer som är hälsofarligt och kan leda till en rad lungsjukdomar hos oss människor. 

Asbest är svårt att se med blotta ögat och ett asbestprov behöver tas och skickas in på asbestanalys för att kunna utesluta risken att stöta på asbest under renoveringen. Men allt för många renoverar sina badrum själva och har inte direkt koll på var asbest kan förekomma. 

Innan man startar en badrumsrenovering är det en god ide att kontakta ett professionellt företag som arbetar med renoveringar och som har goda kunskaper om asbest. Vi hjälper våra kunder med asbestsanering i Stockholm.

Under en badrumsrenovering kan man stöta på asbest i nedanstående material. Dock bör man ta i beaktning att asbest kan förekomma även i andra delar av badrummet:

- mattlim och plastmattor

- kakelfix och fog

- våtrumstapet

- skivmaterial i tak och på vägg

- klinkerfix och fog

- i fogmassa bland vatten och avlopp

- golvmassa och flytspackel

 

Måste man ta bort asbest?

Om man mot förmodan upptäcker asbest i sitt hem finns ingen lag som säger att man måste ta bort det. Så länge materialet är helt och inte i dåligt skick finns ingen risk för att fibrerna sprider sig. Men vid en badrumsrenovering som påverkar materialet och risk för att fibrer frigörs skall asbesten tas bort och tas om hand på ett säkert sätt. 

För oss företag som arbetar med asbestsanering i Stockholm finns krav på att man ska vara utbildad samt följa de regler och föreskrifter som finns hos Arbetsmiljöverket. 

För privatpersoner finns inga likande krav, men materialet måste tas om hand så att det inte sprids vidare till omgivningen. Området där arbetet utförs skall spärras av och säkerhetsutrustning skall användas. Föremål med asbest skall förvaras i plastpåsar med säker förslutning och varningstext. Avfallet skall sedan lämnas till avfallsanläggningar som tar emot asbest.

 

Asbestsanering i Stockholm

Planerar du inför en renovering och behöver hjälp med att göra en asbestkontroll eller en asbestsanering i Stockholm? Då finns vi här för dig!