Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Se till att boka ditt asbestprojekt i tid!

2020-09-25
Är du intresserad av att starta ett projekt eller har du ett projekt men har svårt med sanerings delen av asbest? Då är det på tiden att planera upp detta inför vintern. Vi finns här för att hjälpa er med saneringsdelen av projektet för att sedan lämna över andra uppgifter till hantverkare du har valt

Vad gör vi?  

 

Vi har lång erfarenhet av asbestsanering och vi kan hjälpa dig att utföra analys av konstruktioner, där vi anser att asbest kan förekomma. Vanligtvis kan man hitta asbest  bland annat ventilationsrör, vattenrör, pannrum, dörrar och golvmattor. Om du är intresserad av att vi ska komma och göra en sådan analys kan du gärna kontakta oss. Vi kan sedan lämna en offert på vad kostnaden blir för att sanera.  

 

Nya regler och bra att veta 

 

År 2006 kom nya regler från arbetsmiljöverket där dem skärpte kraven på utbildning, tillstånd, inventering och skydd vid rivning av asbest. Eftersom tidigare år har orsakat flera sjukdoms dödsfall av asbest som exempelvis mesothelium och obotlig lugnsäckscancer 

 

Tänk på att som företagare behöver man tillstånd för att riva asbest. Detta tillstånd kräver också att arbetare och arbetsledare har gått en utbildning. Om detta inte följs förekommer det en straffavgift på 50 000kr

 

  Asbests sanering