Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Så sker säker asbesthantering

2018-10-25
När man river i material som innehåller asbest finns det mycket som man måste ha i åtanke för att saneringen ska gå säker till.

Asbesthantering kräver stor noggrannhet och försiktighet.

Regler för asbesthantering

När man ska sanera byggmaterial som innehåller asbest, exempelvis när man bygger om i sitt hem, finns det regler och riktlinjer som ska följas. Reglerna finns till för att asbesthanteringen ska vara säker och riskerna ska minimeras.

Material med asbest ska hanteras varligt. Man ska försöka undvika att materialet går sönder så att det farliga asbestdammet sprids. Vid asbesthantering krävs även att man har rätt typ av utrustning och klädsel. Klädseln ska bestå av både skyddsmask och overall.

Slutligen krävs även att rummet, vinden eller annat utrymme där asbesthanteringen sker spärras av. Om asbest saneras inomhus ska man också se till att reglera lufttrycket så att det är ett undertryck. Samtidigt ska luften också göras rent med särskild ventilering efter att man är klar med asbesthanteringen.

Läs om asbesthantering hos Arbetsmiljöverket

Det finns alltså mycket att ta hänsyn till i samband med asbesthantering. Vilka regler och riktlinjer som gäller, med allt från hur området ska spärras av till utrustningen som krävs, styrs av Arbetsmiljöverket.