Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Därför krävs kunskaper vid asbestsanering

2019-09-30
Något som man kanske har hört talas om är att det krävs särskild kunskap vid en sanering av asbest i Stockholm och resten av landet. Men varför måste asbesthaltigt material egentligen saneras på rätt sätt?

Kunskaper krävs vid asbestsanering för att minimera riskerna.

Läs mer också här om hälsofarorna med asbest

Asbest kan leda till hälsofaror

Anledningen till att regler och föreskrifter måste följas vid en sanering av asbest samt att det krävs särskild kunskap när man sanerar asbest är att asbesthaltigt material kan vara farligt för hälsan. Asbest innehåller asbestfibrer och när material av asbest går sönder, exempelvis vid en sanering, så sprids dessa med luften. Att andas in asbestfibrerna kan vara farligt för hälsan.

Vid en sanering av asbest i Stockholm är det viktigt att undvika de hälsofaror som finns och minimera risken för spridning av fibrerna. Detta gör man genom att följa säkerhetsföreskrifter och ha rätt typ av utrustning och rutiner för asbestsaneringen.

Sanering av asbest i Stockholm

Vi sanerar asbesthaltigt material i Stockholm på ett säkert vis. Hör gärna av dig till oss för att veta mer om hur det går till när vi hjälper dig med sanering av asbest samt för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholmsområdet.