Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Här kan du hitta asbest

2020-12-10
Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 50- och 70-talet? Då finns det en risk att husets byggnadsmaterial innehåller asbest. Har du även bestämt dig för att renovera är det av stor vikt att du utför en asbestsanering.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information kring asbestsanering.

Hälsorisk för människan

Asbest har på grund av sina positiva egenskaper använts i många typer av material längre tillbaka i tiden. Efter man upptäckt materialets skadlighet för hälsan är den förbjuden i nytt byggnadsmaterial. Dock finns det fortfarande kvar asbest i många typer av material i äldre fastigheter landet över. Några exempel på material som asbest har använts till är isolering, färg, plast, golvmattor, i anslutning till ventilationsdragningar samt i fix och fogmassa.

Skadligt först vid bearbetning

Så länge asbesten är inkapslad utgör den ingen fara, det är först där man river eller bearbetar den som små asbestfibrer frigörs i form av ett damm. Skulle man andas in dessa asbestfibrer kan det utgöra en stor risk för hälsan. Ska du därför riva eller demolera en äldre byggnad kan det vara bra att veta var asbest kan finnas för att sedan kunna ta kontakt med ett professionellt företag som arbetar med asbestsanering. Du finner ofta asbest i äldre hus i nedanstående områden:

Ställen där asbest kan hittas

 • Isoleringsskivor i väggar och på dörrar
 • I färger och plaster
 • Klinker
 • Linoleummattor
 • Som värmeisolering kring rör och pannor
 • Ventilationskanaler
 • Som brandskydd för stålkonstruktioner
 • Elinstallationer
 • Som beklädnad på tak och fasad, eternit
 • Fix och fog till kakel
 • Lim till golv

Asbestsanering i Stockholm

Om man har asbesthaltigt material i hemmet är det viktigt att det tas om hand på rätt sätt i samband med en renovering. Om du misstänker att du har asbest i hemmet är det bra att ta kontakt med en firma med rätt kompetens. Vi på Sanering Asbest utför asbestsaneringar i Stockholm. Kontakta oss gärna för att veta mer.