Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Sanera asbest på rätt sätt och undvik riskerna

2020-05-15
Sommaren vi har framför oss kommer för många bli annorlunda på grund av Coronaviruseet som härjar i världen. Många kommer lägga extra mycket tid hemma och kanske passar det att fixa och renovera huset?

Har du ett äldre hus så kan det hända att du stöter på byggmaterial så som asbest som är farligt för hälsan. Rivning och sanering av asbest kan man utföra själv som privatperson, men du kan även vända dig till oss om du bor i Stockholm för hjälp med asbestsaneringen.

 

Asbestsanering och risker

Rivning av asbest kan innebära risker eftersom skadliga asbestfibrer sprids i lufnten när materialet bryts. Fibrerna är små och syns inte med blotta ögat men kan orsaka stora skador i kroppen vid inandning. Om man som privatperson inte har den rätta kunskapen kring hur en asbestsanering utförs på ett säkert vis så kan det finnas anledning att istället ta hjälp.

Det är viktigt att tänka på att den firma som utför saneringen av det asbesthaltiga materialet har rätt kunskaper och rätt tillstånd. Det förekommer att asbestsanering utförs utan de kraven efterföljs.

 

Saneringsfirma i Stockholm med erfarenhet av asbest

Genom att anlita en professionell firma och ta hjälp med rivning och sanering undviker du riskerna. För att som företag utföra en asbestsanering krävs genomförd utbildning som säkerställer att allt går rätt till och riskerna blir så små som möjligt. Vi finns i Stockholm och är utbildade inom asbestsanering. Vi har både erfarenheten och kunskaperna som krävs för ett säkert arbete.

Vill du ha hjälp med sanering av asbest i Stockholm är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig med allt från en inledande inventering till att söka det tillstånd som behövs samt själva utförandet av asbestsaneringen. Hör gärna av dig.