Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Upptäck asbest med asbestinventering

2020-03-23
Asbest kan finnas i många typer av material i ditt hem i Stockholm. Att hantera asbestmaterial kan innebära stora risker och därför är det viktigt att veta var asbest finns exempelvis inför en rivning av material i hemmet. Asbest upptäcker man med en asbestinventering och asbestanalys.

Asbest upptäcks vid en asbestinventering.

Läs mer också här om våra tjänster inom asbestinventering och asbestanalys i Stockholm

Asbest i många material

Asbest kan finnas i allt från isolering till material i golv, väggar och tak. När man river i detta material, till exempel för att kunna renovera i hemmet, så sprids asbestfibrer i samband med att materialet bryts i bitar. Dessa fibrer kan vara livsfarliga att få ned i lungorna.

När man ska riva i material i hemmet kan man ta reda på om det finns asbest i hemmet genom att ta hjälp med en asbestinventering och asbestprovtagning som sedan skickas på analys. Om det visar sig att man har asbest i hemmet kan det sedan därefter behövas en asbestsanering.

Asbestinventering och asbestsanalys i Stockholm

Vi utför asbestinventering och asbestsanalys runt om i Stockholm. Hör av dig för att veta mer om tjänsterna samt för att boka in din hjälp med att upptäcka asbest.