Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vi hjälper dig med asbestinventering!

2020-11-17
Boka asbestinventering redan nu. Det är viktigt att du söker hjälp om du misstänker asbest i din fastighet. Framförallt om byggnaden är byggd före 1979 eftersom det var en väldigt vanlig mineral att använde sig av då. Det är även viktigt att göra asbestinventering eller asbestanalys innan du börjar renovera för att ta reda på om du har asbest i hemmet. Idén med inventering är framförallt att identifiera farliga ämnen och material, så att dessa ska kunna hanteras på ett säkert sätt, och att minska mängden avfall som måste deponeras.

Om du är intresserad av att läsa mer om detta kan du klicka på asbestinventering 

 

Boka asbestinventering i god tid 

 

Anledningen till att asbestinventeringen bör tas hand om i god tid är för att material som rivs som innehåller asbest kommer att sprida fibrer i luften. Dessa fibrer är skadliga att komma i kontakt med och kan orsaka hälsoproblem. Se därför till att använda dig av rätt kunskap eller i annat fall en firma med rätt kompetens. Det kan bli aktuellt med en asbestsanering i samband med renoveringen.  

 

Om du river själv och är osäker på om ett material innehåller asbest eller inte kan du ta ett asbestprov på materialet och skicka det till ett laboratorium för asbestanalys. Annars kan du alltid vända dig till oss så hjälper vi dig med att utföra detta. Boka asbestinventeringen i god tid för att få den hjälp du vill ha. 

 

Hör av dig om du vill veta mer om asbestinventering och asbestanalys i Stockholm.