Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Vi hjälper dig med saneringen av ditt eternittak

2020-04-24
Sommaren närmar sig nu med stora steg och det är dags att boka in sitt hantverksarbete. Något som vi kan hjälpa dig med i sommar är sanering av ditt eternittak.

Miramix sanerar asbest, exempelvis eternittak, i Stockholm.

Läs mer här om våra tjänster inom sanering av eternittak i Stockholm

Vi har kompetensen att riva asbest

När man river ett tak med asbest, som ett eternittak, är det viktigt att ha de rätta kunskaperna samt följa de riktlinjer som finns för säkerheten. Vi har kunskapen inom både takrivning samt avfallshantering i samband med rivningen av asbesttaket. Vi kan också därefter hjälpa dig med läggningen av ett nytt takmaterial, exempelvis av plåt eller tegel.

Som privatperson är det tillåtet att hantera asbest på egen hand, men eftersom det finns risker med att riva och sanera material som innehåller asbest kan det vara en god idé att vända sig till en kunnig firma om man själv inte har den kunskap som krävs för säker hantering.

Asbestsanering och asbestanalys i Stockholm

Vi sanerar många typer av material som innehåller asbest runt om i Stockholmsområdet. Hör av dig för att veta mer samt för att boka in din asbestsanering eller en asbestinventering och analys.