0 => Okänt fel: "Division by zero" på raden 30 i filen /var/www/vhosts/sanering-asbest.se/platform/core/clPaginationBase.php Professionella inom sanering av asbest

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.

Professionella inom sanering av asbest

2022-02-15
Bor du i ett äldre hus så kan det hända att du stöter på byggmaterial som består av asbest.

Asbest är ett farligt ämne som är skadligt för hälsan. När det gäller rivning och sanering kan man som privatperson utföra det själv, däremot går det även att vända sig till oss som är professionella för att få trygg hjälp. 

Risker med sanering av asbest 

Rivning av asbest kan innebära ett flertal risker eftersom skadliga fibrer kan spridas i luften när materialet byts ner. Fibrerna är väldigt små och syns inte med det mänskliga ögat, däremot kan fibrerna trots sin storlek orsaka stora skador i kroppen vid inandning. Asbest är ett material som har funnits sedan en lång tid tillbaka och var under en lång period väldigt populärt tack vara sin hållfasthet, goda isoleringsförmåga mot kyla och mot ljud. Materialet har använts till flera olika saker, exempelvis brandskydd i stålkonstruktioner. Man har också använt materialet som bullerdämpning och dess värmeisolerande förmåga har ofta använts som isolering i rör och värmepannor. 

Lång Erfarenhet

Om du som privatperson inte har den rätta kunskapen kring hur en asbestsanering utförs på ett säkert sätt kan det vara bra att kontakta oss och få hjälp. Genom att anlita oss kan du känna dig trygg, dessutom undviker du riskerna som vanligtvis förekommer vid sanering av asbest. Vi finns till i Stockholm och hjälper dig med allt från start till slut. Vi står alltid för kvalité och miljömedvetenhet och har en lång erfarenhet av branschen som gör att du som kund kan känna dig trygg med att vi levererar vad vi lovar. Hör gärna av dig så kan vi berätta mer hur vi kan på bästa sätt hjälp dig med sanering av asbest i Stockholm. 

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Så går en asbestanalys till 2024-01-26
Kontroll av asbest vid badrumsrenovering 2022-06-15
Professionella inom sanering av asbest 2022-02-15
Regler kring rivning av asbest 2022-01-14
Asbestanalys 2021-12-15
Inventering av asbest 2021-11-15
Asbestprov för analys 2021-10-15
Motverka asbest med en asbestanalys 2021-09-16
Vi utför asbestprov! 2021-08-16
Saneringsföretag i Stockholm 2021-07-15
Så tar du reda på om det finns asbest i hemmet! 2021-06-09
Full behörighet för sanering av asbest 2021-05-27
Viktigt att hantera asbestavfall på rätt sätt 2021-04-08
Boka in vårens asbestsanering 2021-03-04
Indentifiera asbest med asbestanalys! 2021-02-11
Asbestinventering inför 2021 2021-01-16
Här kan du hitta asbest 2020-12-10
Vi hjälper dig med asbestinventering! 2020-11-17
Viktigt med rätt expertis! 2020-10-15
Se till att boka ditt asbestprojekt i tid! 2020-09-25
Hur vet man om man har asbest i hemmet? 2020-08-12
Kan man utföra en asbestsanering själv? 2020-07-15
Hur hanterar man asbestavfall? 2020-06-14
Sanera asbest på rätt sätt och undvik riskerna 2020-05-15
Vi hjälper dig med saneringen av ditt eternittak 2020-04-24
Upptäck asbest med asbestinventering 2020-03-23
Här kan asbest finnas i hemmet i Stockholm 2020-02-25
Boka vårens asbestinventering redan nu 2020-01-24
Viktigt att följa regler vid asbestsanering 2019-12-18
Asbest finns i byggnader landet över 2019-11-29
Asbestsanering åt flera kundgrupper i Stockholm 2019-10-30
Kunskapsbanken om sanering växer 2019-10-09
Därför krävs kunskaper vid asbestsanering 2019-09-30
Vi utför asbestsanering på tak 2019-08-29
Tid att boka höstens asbestsanering i Stockholm 2019-07-29
Asbestsanering som privatperson 2019-06-27
Fördelar med att ta hjälp med asbestsanering 2019-05-27
Viktigt med behörighet för asbestsanering 2019-04-29
Dags att boka vårens asbestsanering i Stockholm 2019-03-28
Asbest finns i mycket material 2019-02-28
Eternitsanering kräver försiktighet 2019-01-28
Rätt kunskap vid rivning av asbest 2018-12-28
Flera risker med asbesthantering 2018-11-28
Så sker säker asbesthantering 2018-10-25
Kostnaden för rivning av asbest 2018-09-25
Sanering av asbest ska ske på säkert vis 2018-08-28
Upptäck asbest med en asbestanalys 2018-07-28
Använd rotavdrag vid saneringen 2018-06-28
Boka höstens sanering redan nu 2018-06-28
Arbetsmiljöverket gör hårdare inspektioner 2018-05-28
Regler vid asbestsanering 2018-04-25
Regler och licens vid asbestsanering 2018-03-27
Sanering av eternittak i Stockholm 2018-02-19
Asbestsanerings företag hjälper dig med asbestsanering i Uppsala 2018-01-12
Asbestsanering med skyltning och avskärmning av saneringsområdet 2017-12-21
Riskerna med asbest 2017-11-23
Asbestprodukten eternit 2017-10-31
Vi förstärker våra resurser inom asbestsanering! 2017-09-29
Hösten närmar sig - Dags att boka in hjälp med Asbestsanering 2017-08-30
Fusket vid Asbestsanering fortsätter! 2017-07-27
Vad är asbest för något och vilka effekter har det? 2017-06-26
Hur utförs en asbestsanering? 2017-04-10
Våren är på gång – Dags att boka in ditt nästa projekt! 2017-02-19
Status Asbestsanering 2016! 2016-11-28
Har du bokat ditt asbestprojekt inför hösten? 2016-09-28
Tips till dig som tar hjälp av någon 2016-03-23
Tips: Sanera asbest själv 2016-03-17
Våren är på gång - dags att beställa arbete 2016-02-29
Nya regler för rotavdrag 2016-02-29
Du vet väl att du som byggherre har ansvar för asbestrisker i samband med byggprojekt! 2015-12-14
Nya regler för Rotavdrag from 2016! 2015-09-24
Många saknar tillstånd för asbestsanering 2015-06-04
Asbest vid badrumsrenovering 2015-06-01
Nya hemsida till Sanering-Asbest! 2015-05-25